بیا تو و حال کن!!!
هرچه دل تنگت میخواهد بگو...
تاریخ: جمعه 31 مرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط محدثه

گمـــــــــــــــــــانم ایــــن بــــــود کـه اگـــربـــه دستــــــــــانت تکیــــــه کنــــم،پشــــــــــــتم بـــــه کــــــــــوه اســـــــــــت...

چــــــه تصــــــور ابلهــــــــــانه ای!!!

بــــــــــــاورم نمیــــــشد کــــه روزی بـــــــا دستــــــان تــــــو بشکــــــنـم...

میــــــــــگفتـــــــــی تــــــــو ایــــن دنیــــا هــــــــر چــــــیز محـــــالــی ممکـــن اســــت...بـــــــــــاورم نمیــــــــــشد...

امــــــــــا دیـگـــر بـــــاورم شــــــــــــد...!

کـــــــــه بهـــــــــــتریـــــن آدمهــــــــــــا میتــــــــوانـنـد بــــدتـــــریــن شــــــونـــد...

و تـــــــو کــــــــه روزی بهـــــــــتـریــــن بـــــودی...نــــــــــاگهـــــــان بـــــــدتــــــرِیــــن شـــــــــدی ...

چـــــــه چــــــــــیـز را میــــــــــخـــواهــــــی  بـــــــــه رخـــــــم بـــــــکشــــــــی؟؟

ســــــادگــــــــــیم را؟

امــــا بـــــــدان...ســــــــادگـــــــیم را ســـــــاده نـــــــگیــــــــــر...

بـــــــاورت کــــــــردم...بـــــــــــه خیـــــــــال خـــــــــامم کــــــــه تـــــــــو هـــــــم بــــــــاورم کــــــردی...

بـــــــــا تــــــــــــو دنیـــــــــــایــــــی نقــــــــــره ای ســـــاختــــــــــــم

بـــــــــا تــــــــــــو نفـــــــــس کشــــــــــیـدم

بـــــــــه تـــــــــــو امــــــــــــید بســــــــــــتم

و تـــــــــو چــــــه راحـــــــت مـــــــرا شکســــــــــتی و رفـتـــــــــی...

چــــــــه بیخـــــــــــــیال آتـــــــــــش زدی،ایـــــــــــن دل بــــــــــــی درمـــــــــــان را...

چــــــــه دیر شنــــــــاختمـــــــــــــــت،افســــــــــــوس مـــــیخــورم کـــــــه چـــــــرا اینــــقـدر بـــدبخـــت و ســــــــاده بـــــــــــودم...

تــــــــو زلالیـــــم را نــــــدیــــدی،بــــــه بــــــازیــــم گـــرفتـــی...

حـــــــداقــــــــل بــــــرای بـــــار آخــــــر منــــــــو بـــــــه بـــدتــــــریـــن شکــــــل بــــازی دادی...

مــــــــرا،احســــــاســــــــم را بــــــه بــــــــازی گــــــــرفتــــــی...

مـــــــن بــــــــازیچــــــه نیــــــستـــــم...عــــــروســــک هــــم  نیــــــستـــــم،تـــــــو بــــــــه مــــن دروغ گفـــــــتی...

دروغــــــی بــــــزرگ کـــــه منــــــو دوســـــــت داشــــــــــــتــــی...

"هــــــرگـــــــز نــــمی بــخــشــمــــــــــــــــت..."

(اینــــــــــگونــــــه اســــــــت حـــــــال و هـــــــــــوای اینــــــروز هـــــــــــای مـــــــن(مــحــدثـــــه) )...
تاریخ: پنج شنبه 6 شهريور 1393برچسب:,
ارسال توسط محدثه

اینروزها خیلی دلم برای خودم تنگ شده،

برای اون دختری که همیشه بدون فکر کردن به چیزی صادقانه و راحت می خندید...

برای اون دختری که همیشه سعی کرد با واقعیت های زندگیش کنار بیاد...

برای اون دختری که همیشه خوشحالی دیگران براش مهم بود حتی اگه

خوشحالی دیگران باعث ناراحتی خودش میشد....

برای اون دختری که توی این دنیا فقط به 1نفر نگاه میکرد و صادقانه دوستش داشت...

برای اون دختری که خیلی خیلی دلم برای دیوونه بازی هاش و خنده هاش تنگ شده...

برای اون دختری که الآن کمتر میتونم ببینمش...

ختم کلام،"دلم برای خودم تنگ شده"!

یعنی میتونم بازم مثله قبلنا بشم؟یعنی میشه؟

خدایا خسته ام از این همه آدم که ازصبح تا شب و از شب تا صبح دارن واسم تکلیف روشن میکنن و

بجام واسه آینده و زندگیم تصمیم میگیرن...

"خدایا کمکم کن...."

بچه ها ببخشید اگه ناراحتتون کردم،ولی

توی این شرایط فقط میتونم باشماها حرف بزنم و سبک بشم...

اگه اوقاتتون رو تلخ کردم ببخشین.

ازتون فقط یه خواهش دارم:"برام دعا کنین"

دوستتون دارم،"یا علی"
تاریخ: پنج شنبه 30 مرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط محدثه

دوستان سلام.چطوین؟انشاءالله که خوبین.

امروز با یه انشای طنز وبا حال اومدم.

"شاید باورتون نشه ولی من این انشا رو تو کلاس برای معلممون خوندم و

اونم یه 20 خوشگل بهم داد(مثل بچه ها نوشتم،ولی خداوکیلی راستشو گفتم!)

اینم انشا بفرمایین:

بنام خدا

تابستان خود را چگونه گذراندید؟

در اوایل تابستان برای ما اتفاقات جالبی افتاد ولی در راستای اینکه گلاب به رویتان ما مغذ خر نخوردهایم،

ترجیه میدهیم دربارهی آن صحبتی نکنیم.

امسال تابستان پدرمان قول دادهبود اگر معدلمان از 12 بیشتر شود، برایمان دوچرخهی کورسی بخرد.

ما نیز که میخواستیم روی پدرمان را کم کنیم، مثل چیز درس خواندیم ولی

در راستای اینکه ما در این زمینهها اتفاقاً خیلی مغذ خر خوردهایم معدلمان از 10 فراتر بیشتر نرفت.

ما که عشق دوچرخه کور و کَرمان کردهبود، رفتیم پیش یکی از این مؤسساتی که مدارک جعلی درست میکند،

یک کارنامهی تر و تمیز با معدل 19.5 برای خود ردیف کردیم.

وقتی کارنامه را به خانه بردیم، مادرمان بسیار خوشحال شد و یک عالمه ما را بوس کرد.

ولی پدرمان فردای آن روز به جای اینکه برایمان دوچرخه بخرد، ما را تا میخوردیم کتک زد.

کریم دوست کودنم میگوید:" گویا شاید پدرت فهمیده که کارنامهات دروقکی است."

ولی به زعم ما پدرمان چون که مادرمان بوسمان کرد به ما حصودیاش شد.

ما در همینجا به پدرمان توصیه میکنیم" این قدر خصیس نباشد و بداند که دنیا دو روز بیشتر نیست و

یک دوچرخه ی پیزوری ارزش این همه ظلم و ستم به ما را ندارد و به فکر سرای آخرتش باشد.

فردا روز که مرد، خاک گور هم سیرش نمیکند."

از دیگر تفریحات ما در تابستان دیدن برنامههای ماهواره بود.

البته ما ماهواره نداریم. اگر هم داشته باشیم به خوبی فرهنگسازی شدهایم.

مثلاً من خودم برخی از کانالهای ماهواره را غفل کرده ام تا پدر و مادرمان با دیدن آن کانالها از راه به در نشوند.

از دیگر تفریحات ما در تابستان رفتن به عروسیهای مختلف بود.

آن اولها ما اصلاً دوست نداشتیم با مادرمان به عروسی برویم، چون ما احساس میکردیم مرد شدهایم

وخوشمان نمی آمد قاتی زنها باشیم.

ولی وقتی مادرمان با کتک و فحش ما را به عروسی برد، دیدیم عجب خبتی میکردیم

و در آنجا به ما خیلی خوش میگذشت. زیرا همه ی دوستان و آشنایان مادرمان ما را بقل میکردند و بوس میکردند.

همچنین حرکات موزون انجام میدادند و در آنجا به ما خیلی خوش میگذشت.

از آن به بعد در راستای اینکه ما خیلی غیرتی میباشیم و اجازه نمیدهیم مادرمان تنهایی جایی برود،

با او به عروسی میرفتیم و در آنجا خیلی به ما خوش میگذشت.

البته این موضوع هرگز مردانگی ما را زیر سؤال نمیبرد بلکه همانطور که اشاره فرمودیم قیرت ما را ثابت میکند.

اتفاقاً در یکی از همین عروسیها با خانمی به نام "پورآذر" که هم سن و سال خودمان بود آشنا شدیم.

به چشم خواهری خانم بسیار باکمالاتی بودند.

چون ما پسر خیلی با حجب و حیایی هستیم رویمان نشد به او بگوییم که نیمه ی گمشدهی ماست،

ولی در همینجا اگر صدای ما را میشنوند به او میگوییم که :"خانم پورآذر بی تو سردمان است." 

همچنین ما از همینجا به ایشان قول میدهیم اگر بزرگ شویم مرد پولدار و خوشتیپی شویم

و دست بزن نداشته باشیم.

ایشان هم باید به ما قول بدهند اگر دعوایمان شد زود پای مهریه را وسط نکشند.

همچنین ما دلمان 8تا بچه میخواهدها، گفته باشیم، فردا روز دبه نکندها.

در اواخر تابستان هم من و خواهرم  هر روز 1 کیلو تخمه میخریدیم و صبح تا شب

برنامه ی رأی اعتماد نمایندگان به وزرا را تماشا میکردیم.

ما میدیدیم نمایندگان چقدر صبح تا شب زحمت میکشند و چقدر فشار رویشان است.

من خودم در یکی از آن روزها دیدم که اینقدر نمایندگان خسته بودند

که در جلسه ی رأی اعتماد همهاشان خوابیده بودند.

ما از همینجا ازشان تشکرات لازم را داریم. ولی چیزی که برایم جالب بود این بود که

بالاخره که بیشتر وزرا رأی آوردند، پس چرا در مجلس این همه در سر و کله ی هم زدند

و با هم دعوا کردندو وقت ما را گرفتند.

در آخر تابستان هم مثل همیشه پدر خسیسمان به ما قول داد که ما را به مسافرت ببرد

ولی خودش را به مریضی زد و گمان کرد ما خریم و نمیفهمیم.

ما واقعاً برای پدرمان متأسفمیم.

ما از این انشا نتیجه میگیریم:

1.ما باید سعی کنیم بعضی وقتها مغز خر بخوریم تا در امان باشیم.

2. ما باید همیشه سعی کنیم به مدرک اهمیت ندهیم و سواد اولیت ما را دارا باشد.

3.ما باید همیشه برنامه های تلوزیون ارزشی خودمان را تماشا کنیم و ماهواره را که

پر از فسوق و فجور فراوان است تماشا نکنیم.

4.نیمه های زیادی ممکن است در زندگی ما وجود داشته باشند ولی

ما باید سعی کنیم نیمه ی خود را از روی احساس انتخاب نکنیم.

مانند ما و منزلمان، "خانم پورآذر".

شاعر میفرماید:" کبوتر با کبوتر، باز با غاز."

"پایان"

لطفاااااااا... اگه خوشت اومد حداقل یه نظر بده دیگه...منتظر نظراتتون هستم،

"یا علی"
تاریخ: یک شنبه 26 مرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط محدثه

دوستان سلام.

میدونم که دوست دارین بفهمین قضیه چیه و منم نمیخوام پرحرفی کنم،پسمیریم سراغ خبر "پخش سریال لی مین هو از تلویزیون ایران":

باید بگم تا اونجایی که من میدونم و از اینور و اونور پرس وجو کردم دیدم این خبر درسته و کاملا حقیقت داره!!!!

قضیه اینه که شبکه تماشا قراره سریال کره ای"ایمان"رو پخش کنه.

جالب اینه که کلا سریال "ایمان" 24 قسمته اما شبکه تماشا این سریال رو در 26 قسمت (البته تا الآن)آماده کرده!!!!

جالب تر اینکه آقای "علیرضا باشکندی"که دوبلور شخصیت جومونگ بود هم تو این پروژه هست، اما دیگه نمیدونم که جای "لی مین هو"هم صدای ایشون هست یا نه؟!!

*این بود مطلب امروز*

خداوکیلی چنین مطلب دسته اول و داغی ارزش نظر دادن رو نداره؟ خوشحال میشم نظرتون رو درباره ی این مطلب بدونم،پس منتظر نظراتتون هستم.

تا مطلب بعدی "یاعلی"
تاریخ: پنج شنبه 4 مرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط محدثه
سلام دوستان. بابت اینکه این چند وقته مطلب نذاشتم واقعا معذرت میخوام و از همگی شما عزیزان پوزش میطلبم! ازتون میخوام مثل همیشه با این وب همراه باشید و بانظراتتون به این وب برای تبدیل شدن به وب موردعلاقتون،کمک کنید راستی پیشاپیش "عید فطر" رو به همتون تبریک میگم. تا مطلب بعدی، "یاعلی"


تاریخ: پنج شنبه 2 مرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط محدثه
سلام دوستای خوبم. امروز با2تاتبریک اومدم. 1.عیدتون مبارک. همونطور که میدونید امروز تولد امام دوازدهممون "آقا امام زمان (عج)"هس. این عید بر همه ی شما دوستای گلم مبارک. 2.بلاخره فصل طاقت فرسا و سخت امتحانات تموم شد و " آزاد "شدیمممممممممممم..... " این آزادی برای هممون مبارکککککککککککککککککککککککککککککککک"... امروز فقط میخواستم این شادی رو باهمتون شریک بشم. "ان شاءالله همیشه شادی برای هممون باشه.ان شاءالله"^__^ راستی دوستان اگه دوستدارین که مطلب خاصی رو تو وب بذارم یا نظری یا انتقادی دارین،حتما بهم بگین. 1300بارتشکربخاطر همراهیتون با "بیا تو و حال کن".منتظرنظراتتون هستم. تا مطلب بعدی"یا علی"


تاریخ: جمعه 23 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط محدثه

سلام عيدتون مبارك

برو حالشو ببرررررررررررررر 

با "پ ن پ"های حدید سال92 اومدم .امیدوارم  خوشتون بیاد...

"کامنت" یا همون "نظر" یادتون نره هاااااااااا...!

برای خوندن " پ ن پ"ها و حال کردن برین "ادامه مطلب"

ممنون از اینکه سر زدین...

کامنت  یادتون نره.

بزن بریممممممممممم!!!ادامه مطلب...
تاریخ: یک شنبه 16 فروردين 1393برچسب:,
ارسال توسط محدثه

سلام عیدتون مبارکککککککککککککککککککککککککککککلبخندچشمک

با اولین مطلب توی سال93 رسیدم خدنتتوت.امیدوارم خوشتون بیاد...

علی (ع) گفت: رسول اکرم (ص) روزی فرمود: یا علی خواهی تو را چیزی آموزم که اگر خلق هفت آسمان و زمین جمع گردندنتوانند به تو بدی و آسیبی رسانند

و هیچ کس بر تو ظفر نیابد. گفتم: بلی. فرمود:

 

هفت آیه در قرآن است آن را این گونه بر خود بخواند و بدم.

اول: از پیش رو، دوم: پشت سر، سوم: بالای سر، چهارم: به سوی پایین، پنجم: بر طرف راست، ششم: بر طرف چپ و هفتم بر تمام اعضاء.

 

 

 یا علی! هر کس این هفت آیه را بخواند یا با خود دارد حق سبحانه و تعالی هفتاد هزار بدی را از نامه عمل او دور کند و هفتاد هزار حور نامه عمل او نویسد

و هفتادهزار قصر در بهشت برایش بنا کند و هفتاد هزار حور و قصور و غلمان به او کرامت فرماید و هفتاد هزار حله از حریر و دیبای بهشتی به او بپوشاند چنان که صفت آنها را حق داند و دیگری نداند. یا علی! هر کس این هفت آیه را بخواند و به خود بدمد اگر نزد امراء و حکام رود البته عزیز و مکرم باشد اگر چه بر او خشم گرفته باشند، نرم گرداند. (و آن هفت آیه این است):

 

 

1.قُل لَنْ یُصیبَنا اِلاّ ما کَتَبَ اللهُ لَنا هُوَ مَوْلنا وَ عَلَی اللهِ فَلْیَتَوَّکَّلِ الْمُؤمِنُونَ.(سوره توبه(۹)، آیه۵۱)

 

 

بگو هرگز نرسد ما را مگر آنچه را نوشت خدا بر ما، اوست صاحب اختیار ما و بر خدا توکل کنند گروندگان.

 

 

 

 

2.وَ اِنْ یَمْسَسْکَ اللهُ بِضُرًّ فَلا کاشِفَ لَهُ اِلاّ هُوَ وَ اِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلَّ شَیءٍ قَدیرٌ. (سوره انعام(۶)، آیه ۱۷)

 

 

و اگر برساند تو را خدای سختی پس نیست بازدارنده مر آن را مگر او و اگر برساند به تو نیکویی پس او بر هر چیزی تواناست.

 

 

3 .وَ ما مِنْ دابَّهٍ فی الْأرْضِ اِلاّ عَلَی اللهِ ر‍ِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلُّ فی کِتابٍ مُبینٍ. (سوره هود (۱۱) آیه ۶)

 

 

و نیست هیچ جنبنده‌ای در زمین مگر بر خداست روزی او و می‌داند قرارگاهش و آرامگاهش را به جملگی در کتابی روشن است.

 

 

4. اَنّی تَوَکَّلْتُ عَلَی اللهِ رَبّی وَ رَبَّکُمْ ما مِنْ دابَّهٍ اِلاّ هُوَ اخِذٌ بِناصِیَتِها اِنَّ رَبّی عَلی صِراطٍ مُسْتَقیمٍ. (سوره هود (۱۱) آیه ۵۶)

 

 

 

همانا من توکل کردم بر خدای پروردگارم و پروردگار شما نیست هیچ جنبنده‌ای مگر که اوست گیرنده موی پیشانیش را همانا پروردگار من به راه راست است.

 

 

 5.وَ کَاَیَّنْ مِنْ دابَّهٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَها اللهُ یَرْزُقُها وَ اِیّاکُمْ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ (سوره عنکبوت (۲۹) آیه۶۰)

 

و چه بسیار جنبنده ه برنمی‌دارد روزی خود را، خدا روزی می‌دهد او را و شما را و او شنوای داناست.

 

 

 

 6. ما یَفْتَحِ اللهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَهٍ فَلا مُمْسِکَ لَها وَ ما یُمْسِکْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ. (سوره فاطر (۳۵) آیه۲)

 

 

آنچه گشاده گرداند خدا برای مردمان از رحمت، پس نیست بازگیرنده مر آنرا و ‌آنچه را بازگیرد پس نیست فرستنده مر او را بعد از گرفتن او و اوست غالب درست کردار.

 

 

7. وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَ الْأرْضَ لَیَقُولُنَّ اللهُ قُلْ اَفَرَاَیْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اِنْ اَرادِنیَ اللهُ بِضُّرً هَلْ هُنَّ کاشِفاتُ ضٌرِّهِ اَوْ اَرادَنی بِرَحْمَهٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِکاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِیَ اللهُ عَلَیهِ یَتَوَکَلُّ الْمُتَوَکَلُّونَ (سوره زمر (۳۹) آیه ۳۸)

 

و اگر بپرسی از ایشان کی آفرید آسمان‌ها و زمین را هر آینه خواهند گفت البته خداست. بگو خبر دهید که آنچه را می‌خوانید از غیر خدا اگر خواست به من خدای ضرری را آیا ایشانند دفع کننده ضررش یا اگر خواست به من رحمت و احسانی آیا ایشانند بازدارندگان رحمتش. بگو که بس است مر خدا بر او توکل می‌کنند توکل کنندگان.

ان شاءالله به همه ی ارزوهاتون برسین....

 
تاریخ: پنج شنبه 16 فروردين 1393برچسب:,
ارسال توسط محدثه

سلام دوستان.عیدتون مبارک.آرامامروز با یه مطلب خیلی خیلی خیلی باحال اومدمخنده،

پس حتما بخونینش و انجامش بدین تا حسابی حال کنین...چشمکبفرمایین:

 

هيچ كلكي در كارنيست! اين بازي بطرز شگفت آوري دقيق خواهد بود! البته بشرطي كه تقلب نكنيد!فقط به دستور العمل عمل نمايد و تقلب نكنيد،

در غير اينصورت نتيجه درست از آب در نخواهد آمد و بعد آرزو خواهيد كرد كه ايكاش تقلب نمي كرديد!          

 

  اين بازي نتيجه ای شاید خنده دار و در عين حال شگفت انگيزي خواهد داشت!متن را يكجا تا پايان نخوانيد بلكه مرحله به مرحله پيش برويد و عين دستورالعمل انجام دهيد!          

 

 * نكته:       

 

 

 زماني كه ميخواهيد اسامي را بنويسيد اطمينان حاصل كنيد كه اشخاصي هستند كه شما آنها را مي شناسيد (تبصره از خودم: يعني اسم الكي يا بيخودي ننويسيد!!!)             

 

 

 

 *مهم:           

 

 

 همچنين بياد داشته باشيد كه بهنگام نوشتن اسامي و عمل كردن به دستورالعمل از احساس و غريزه خود استفاده كنيد و بيخودي و بيش از حد فكر نكنيد بلكه آنچه كه در آن لحظه به ذهنتان مي آيد را بنويسيد!           

 

بازهم بايد گفته شود كه به آرامي و مرحله به مرحله به انتهاي متن برويد در غير اينصورت نتيجه درست نخواهد بود و آنرا ضايع خواهيد كرد!          

 

 

 

 خوب حالا يك قلم و يك برگ كاغذ آماده كنيد.        

 

 

 1-  اول از هر چيز اعداد 1 تا 11 را بصورت ستوني يا رديفي (زير هم) بر روي كاغذ بنويسيد.                 

 

 

 

 

2- سپس در جلوي رديف (ستون) 1 و 2 هر عددي را كه مايليد بنويسيد.       

3-حال در جلوي رديف 3 و رديف 7 نام شخصي را از جنس مخالف بنويسيد.               

 

 قرار نشد به پايين نگاه كنيد! تقلب ممنوع !            

 

 

 4- نام اشخاصي را كه مي شناسيد (چه دوست يا اعضاي خانواده يا فاميل) در جلوي رديفهاي 4، 5 و 6 بنويسيد.             

 

 

 

 

5-  در رديفهاي 8، 9، 10 و 11 نام چهار ترانه (آهنگ) را بنيوسيد (در جلوي هر رديف نام يك ترانه)            

6-  اكنون نهايتا ميتوانيد يك آرزو كنيد!          

 

 

و حالا كليد رمز گشايي اين بازي:         

 

 

  1-  عددي را كه در رديف 2 نوشته ايد مشخص كننده تعداد اشخاصي است كه شما بايد در باره اين بازي به آنها بگوييد!             

 

 

  2- شخصي كه نامش در رديف 3 قيد شده كسي است كه شما عاشقش هستيد!             

 

 

  3- شخصي كه نامش در رديف 7 قيد شده كسي است كه شما دوستش داريد ولي با هم نمي سازيد (يا به تعبير ديگر عاقبت خوشي نخواهد داشت!)            

 

 

   4-  شخص شماره 4 كسي است كه شما بيش از همه به او اهميت ميدهيد!            

 

 

  5-  شخص شماره 5 كسي است كه شما را بسيار خوب مي شناسد.             

 

 

   6- شخصي كه نامش در رديف 6 قيد شده، ستاره بخت (ستاره خوش شانسي) شماست!         

 

 

  7-  آهنگ قيد شده در رديف 8 با شخص شماره 3 تطبيق مي كند (مرتبط است)                 

 

 

  8-  آهنگ شماره 9 آهنگي براي شخص شماره 7 است!               

 

 

 

 

 9-  آهنگ شماره 10 آهنگي است كه بيش از همه افكار شما را بازگو مي كند!          

  10-  و بالاخره شماره 11 آهنگي است كه مي گويد شما در باره زندگي چه احساسي داريد!       

 

 

   واقعا شگفت آور است! نه؟! ولي بنظر مي آيد كه درست باشه!و البته این جور تست ها هیچ چی هم نداشته باشند ، سرگرمی خوبی هستند!

چطوربود؟نظریادتون نره هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تا مطلب بعدی"یا علی"

 
تاریخ: پنج شنبه 10 فروردين 1393برچسب:,
ارسال توسط محدثه

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

<-PollName->

<-PollItems->

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 183
بازدید دیروز : 209
بازدید هفته : 392
بازدید ماه : 6026
بازدید کل : 64169
تعداد مطالب : 39
تعداد نظرات : 328
تعداد آنلاین : 1Alternative content
..